Nyheter

1 juni 2023

Management Consultant – specializing in IT Vendor Relations

Do you have a deep understanding of large-scale IT vendor procurement? – Join our team Vendor Management!

Läs mer
25 maj 2023

Nytt Change of Lane uppdrag – stödjer myndighet med ekonomisk uppföljning och ledning för att möjliggöra effektivare ekonomihantering

I myndighetens strävan att optimera nyttjandet av skattemedel får Change of Lane förtroendet att stödja cheferna inom IT-avdelningen med finansiell analys och uppföljning.

Läs mer
23 maj 2023

Management Consultant – specializing in IT and Financial Management

Are you an experienced leader with a solid background in IT and economics? – Join our team Financial Control!

Läs mer
8 maj 2023

Management Consultant – Business Relations

Experienced specialist in Enterprise IT and Business Development

Läs mer
17 april 2023

Managementkonsult – förvaltningsledning

Change of Lane är ett professionellt, konkurrensdrivet och vänligt konsultföretag med ambitiösa mål om att vara det naturliga valet för utmanade kunder och erfarna managementkonsulter.

Läs mer
16 februari 2023

Nytt Change of Lane uppdrag – stöd förändringsledning för ett storskaligt internationellt bolag

Bolaget genomgår en genomgripande omorganisation där det krävs nya förmågor och kompetenser

Läs mer
13 februari 2023

Säkerställ din informationssäkerhet med vår expertis inom ISO/IEC 27001 och MSBs föreskrifter 

Våra erfarna konsulter har en djup förståelse för ISO/IEC 27001 och erbjuder tjänster som projektledning, GAP-analys, genomlysning, integrerade interna analyser och en 360⁰-strategi för informations- och cybersäkerhet.

Läs mer
12 november 2021

Effektiv IT kräver rätt metoder och verktyg

Förser chefer och ledningen i bolag med styrmedel och analysverktyg för att kunna göra sin verksamhet mer lönsam och effektiv.

Läs mer
17 juni 2021

Lean koncept långsiktigt och hållbart inom IT

Lean kan hjälpa till att organisera IT-arbete men det bör inte användas okritiskt utan snarare på ett pragmatiskt sätt anpassas till organisationens förutsättningar och målsättningar.

Läs mer