Nytt Change of Lane uppdrag – stöd förändringsledning för ett storskaligt internationellt bolag

Bolaget genomgår en genomgripande omorganisation där det krävs nya förmågor och kompetenser i den nya organisationen som bl.a. skall fokusera mer på molntjänster och AI. Change of Lane är kontrakterade för att ge uppdragsgivarens ledning stöd primärt vad gäller den organisatoriska förändringen, juridik och best practices inom HR-området.

Det är Change of Lanes kompetensområde Organizational Change som ansvarar för uppdragets utförande.