Förändringskonsulter med fokus på verksamhet och IT i transformation

LEDA

Våra insikter och kompetens baseras på erfarenhet från de flesta branscher med uppdrag att leda små som stora organisationer, team samt coacha individer. Change of Lane etablerar och optimerar IT-tjänster, beslutsstrukturer, organisationer och processer vilket säkerställer en effektiv styrning, leverans och uppföljning av IT-verksamheten.

FÖRÄNDRA

Förändringar är ständigt pågående. Omorganisationer, systemförändringar, nya rutiner, expansion eller neddragningar. Vi stöttar individer, grupper och organisationer att åstadkomma bestående beteendeförändringar och resultat.

REALISERA

Våra kunder vill ha väl bestående resultat oavsett förändring. Därför arbetar vi med att inte bara förmedla rätt kunskap och ge underbyggda råd utan fokuserar lika mycket på att realisera den utveckling som krävs.
Genom effektiv målstyrning ser vi till att åstadkomma mätbara förändringar i praktiken.

Engagemang och förändringskraft

I kombination med spetskompetens inom väl utvecklade metoder stöttar vi våra kunder genom sin förändringsresa. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av att leda, förändra och realisera komplexa projekt med fokus på verksamhet och IT i transformation.

Effektiv styrning

Vårt mål är att ersätta det befintliga tankesättet genom att byta spår. Som i sin tur leder till ett nytt arbetssätt, ny organisatorisk styrning samt en effektiv uppföljning och mätning av processer.

LÄS MER

Nytt från Change of Lane

Jessica Ericsson

Jessica Ericsson – omtyckt ledare inom ITSM

Vi välkomnar Jessica Ericsson till Change of Lane i rollen som IT-managementkonsult. Jessica är en IT-specialist med lång erfarenhet inom ITSM, varav merparten inom arbetsledning och ansvar för Service Desk-funktioner i internationella

Läs mer »

Delad värdegrund och tillväxt i tioårsjubileet

Det är tio år sedan Hans Bergetoft och Tomas Zarnoczy noga utforskade sin gemensamma värdegrund. De kom fram till en vision som realiserades i företaget Change of Lane, och senare även BizImprover. Idag har grundarna erbjudit anställda i bolagen att teckna kvalificerade personaloptioner.

Läs mer »

Bli en av oss – IT managementkonsult

Vi söker fler konsulter som har erfarenhet av att arbeta med IT-organisationer och intresse av att vara med och utveckla området och våra erbjudanden. Vi ser nu ett stort intresse och behov av fler kompetenta medarbetare.

Läs mer »

Medarbetare

Våra erfarna konsulter

Helena Westin

IT Managementkonsult

Jessica Ericsson

IT Managementkonsult

Håkan Erlingsson

IT Managementkonsult

Fredrik Lundberg

IT Managementkonsult

Janne Granström

IT Managementkonsult

Malin Lindh

IT Managementkonsult

Göran Herwin

IT Managementkonsult

Charlotte Andersson Björkholm

Senior IT Managementkonsult

Anders Brinck

COO/IT Managementkonsult

Hans Bergetoft

VD och partner

Tomas Zarnoczy

CFO och partner

David Hagdahl

IT Managementkonsult

David Ng

IT Managementkonsult

Jonas Olsson

IT Managementkonsult