fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com
Fyra faktorer för lyckade projekt

Projektmodeller är ofta rätt omfattande, och de vare sig täcker eller kan täcka allt av det som är viktigt för att lyckas väl med större projekt.

Kategorisering av effektmål ger bättre effekthemtagning

Vår erfarenhet är att effektmål har olika dimensioner som till exempel rör lönsamhet, effektivitet, risk och att det är viktigt att utgå från dessa när man ska definiera ett effektmål för att fokusera på rätt saker.

Tre vanliga fallgropar vid införande av förvaltningsmodeller

När vi är ute och arbetar upplever vi att effektmålen för initiativ inte uppnås. Som exempel vid implementationer av förvaltningsmodeller.

Fem framgångsnycklar för fungerande identitets- och åtkomsthantering

Identity and access management (IAM) är en kritisk komponent för ditt företags arbete i att förhindra dataförluster och intrång. All statistik pekar på en ökad hotbild för företag avseende informationssäkerhet.

Vi hjälper er förbereda certifiering för ISO 27001

Värdet av en säkerhetscertifiering kan vara stort för er organisation när marknad, kunder och ledning ställer krav.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

LEDA

Våra insikter och kompetens baseras på erfarenhet från de flesta branscher med uppdrag att leda små som stora organisationer, team samt coacha individer. Change of Lane etablerar och optimerar IT-tjänster, beslutsstrukturer, organisationer och processer vilket säkerställer en effektiv styrning, leverans och uppföljning av IT-verksamheten.

FÖRÄNDRA

Förändringar är ständigt pågående. Omorganisationer, systemförändringar, nya rutiner, expansion eller neddragningar. Vi stöttar individer, grupper och organisationer att åstadkomma bestående beteendeförändringar och resultat.

REALISERA

Våra kunder vill ha väl bestående resultat oavsett förändring. Därför arbetar vi med att inte bara förmedla rätt kunskap och ge underbyggda råd utan fokuserar lika mycket på att realisera den utveckling som krävs.
Genom effektiv målstyrning ser vi till att åstadkomma mätbara förändringar i praktiken.

Nytt från Change of Lane

Effektiv IT kräver rätt metoder och verktyg

Inom IT-branschen florerar en mängd företag som kan väldigt snarlika saker. Inom den gren som kallas management consulting verkar såväl stora som små specialiserade företag med den gemensamma nämnaren att man förser chefer och ledningen i bolag med styrmedel och analysverktyg för att kunna göra sin verksamhet mer lönsam och effektiv. 

Läs mer »

Hur Trafikkontoret gjorde en lyckad förvaltningsetablering

En av våra konsulter på Change of Lane, Håkan Erlingsson, har framgångsrikt genomfört ett spännande uppdrag hos Trafikkontoret. Uppdraget var att etablera och starta upp ett IT-förvaltningsobjekt enligt en ny IT-förvaltningsmodell för Servicecenter. Servicecenter ansvarar för inkommande kontakter till Trafikkontoret.

Läs mer »

Tre nycklar till att leda förändring framgångsrikt

Att genomföra förbättringar sker ständigt i de flesta organisationer. I den pandemi som råder är dessutom behovet av att förändra en verksamhet ännu större oavsett om det är orsakat av nya kundbeteenden, värdekedjor eller digitaliseringsbehov.

Läs mer »

Engagemang och förändringskraft

I kombination med spetskompetens inom väl utvecklade metoder stöttar vi våra kunder genom sin förändringsresa. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av att leda, förändra och realisera komplexa projekt med fokus på verksamhet och IT i transformation.

Effektiv styrning

Vårt mål är att ersätta det befintliga tankesättet genom att byta spår. Som i sin tur leder till ett nytt arbetssätt, ny organisatorisk styrning samt en effektiv uppföljning och mätning av processer.

Medarbetare

Våra erfarna konsulter

Håkan Erlingsson

IT Managementkonsult

Janne Granström

IT Managementkonsult

Göran Herwin

IT Managementkonsult

Anders Brinck

COO/IT Managementkonsult

Hans Bergetoft

VD och partner

Tomas Zarnoczy

CFO och partner

David Hagdahl

IT Managementkonsult