fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com

Projektmodeller är ofta rätt omfattande, och de vare sig täcker eller kan täcka allt av det som är viktigt för att lyckas väl med större projekt.

Vår erfarenhet är att effektmål har olika dimensioner som till exempel rör lönsamhet, effektivitet, risk och att det är viktigt att utgå från dessa när man ska definiera ett effektmål för att fokusera på rätt saker.

När vi är ute och arbetar upplever vi att effektmålen för initiativ inte uppnås. Som exempel vid implementationer av förvaltningsmodeller.

Identity and access management (IAM) är en kritisk komponent för ditt företags arbete i att förhindra dataförluster och intrång. All statistik pekar på en ökad hotbild för företag avseende informationssäkerhet.

Värdet av en säkerhetscertifiering kan vara stort för er organisation när marknad, kunder och ledning ställer krav.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

LEDA

Våra insikter och kompetens baseras på erfarenhet från de flesta branscher med uppdrag att leda små som stora organisationer, team samt coacha individer. Change of Lane etablerar och optimerar IT-tjänster, beslutsstrukturer, organisationer och processer vilket säkerställer en effektiv styrning, leverans och uppföljning av IT-verksamheten.

FÖRÄNDRA

Förändringar är ständigt pågående. Omorganisationer, systemförändringar, nya rutiner, expansion eller neddragningar. Vi stöttar individer, grupper och organisationer att åstadkomma bestående beteendeförändringar och resultat.

REALISERA

Våra kunder vill ha väl bestående resultat oavsett förändring. Därför arbetar vi med att inte bara förmedla rätt kunskap och ge underbyggda råd utan fokuserar lika mycket på att realisera den utveckling som krävs.
Genom effektiv målstyrning ser vi till att åstadkomma mätbara förändringar i praktiken.

Nytt från Change of Lane

Vi ger julklappen som räcker ett helt liv

Vi på Change of Lane väljer att sprida julkänsla genom att återigen stödja verksamheten OperationSmile.
En gåva kan förändra livet för barn med läpp-käk-gomspalt genom en livsavgörande operation som oftast tar mindre än en timme.

Läs mer »

Utmaningar och lösningar i rollen som interimschef

Att mäta, följa upp och hämta hem effekter upplevs som svårt av många. En anledning är enligt vår uppfattning att effektmål ofta betraktas ur ett allt för generiskt perspektiv, där nyttan beskrivs som att något ska bli bättre, snabbare, effektivare etc., utan att man lyckas definiera vad man menar med dessa begrepp.

Läs mer »
Project

Fyra faktorer för lyckade projekt

Projektmodeller är ofta rätt omfattande, och de vare sig täcker eller kan täcka allt av det som är viktigt för att lyckas väl med större projekt. I denna artikel tänkte jag dela med mig av några av de konkreta faktorer jag upplever som viktigast att tänka på i rollen som projektledare för ett större projekt, oavsett typ av projekt.

Läs mer »
BizImprover

Kategorisering av effektmål ger bättre effekthemtagning​

Att mäta, följa upp och hämta hem effekter upplevs som svårt av många. En anledning är enligt vår uppfattning att effektmål ofta betraktas ur ett allt för generiskt perspektiv, där nyttan beskrivs som att något ska bli bättre, snabbare, effektivare etc., utan att man lyckas definiera vad man menar med dessa begrepp.

Läs mer »

Engagemang och förändringskraft

I kombination med spetskompetens inom väl utvecklade metoder stöttar vi våra kunder genom sin förändringsresa. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av att leda, förändra och realisera komplexa projekt med fokus på verksamhet och IT i transformation.

Effektiv styrning

Vårt mål är att ersätta det befintliga tankesättet genom att byta spår. Som i sin tur leder till ett nytt arbetssätt, ny organisatorisk styrning samt en effektiv uppföljning och mätning av processer.

Medarbetare

Våra erfarna konsulter

Håkan Erlingsson

IT Managementkonsult

Fredrik Lundberg

IT Managementkonsult

Janne Granström

IT Managementkonsult

Malin Lindh

IT Managementkonsult

Göran Herwin

IT Managementkonsult

Anders Brinck

COO/IT Managementkonsult

Hans Bergetoft

VD och partner

Tomas Zarnoczy

CFO och partner

David Hagdahl

IT Managementkonsult

David Ng

IT Managementkonsult