Om oss

Change of Lane startade som ett möte mellan personer med olika bakgrund med gemensamma starka värderingar. I rollen som IT-management konsulter ska vi göra en tydlig skillnad och det ska inte finnas några tveksamheter angående vilka som utfört uppdragen.

Våra konsulter ska ha egen erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Vi ska leverera med verklig kunskap och hög integritet i alla våra uppdrag. Företagets kultur ska präglas av ett stort engagemang som gemensamt leder oss framåt.

Den kultur vi skapar är allas ansvar, framgångar tar vi alla del av. Efter 15 år i branschen är värderingarna fortsatt aktuella och uppskattade av våra kunder.

”Tillsammans är vi bättre rustade än någonsin att fortsatt leverera mervärde i gränslandet mellan affärer och IT. Våra nöjda kunder skapar tillväxt vilket uppmuntrar och utmanar oss till att bli ännu bättre”.

– Hans Bergetoft, VD och Partner

Medarbetare

Andreas Bodelsson

Competence Area Manager Finanical Control

Carl Bergström

CEO

David Hagdahl

Competence Area Specialist Governance and Frameworks

Eva Arvidsson Ekman

Competence Area Manager Organizational Change

Göran Herwin

Competence Area Specialist Financial Control

Gunilla Ek

Competence Area Manager Governance and Frameworks

Håkan Erlingsson

Competence Area Specialist Governance and Frameworks

Hans Bergetoft

Founder

Janne Granström

Competence Area Manager Business Relations
Julia Halén

Julia Halén

Competence Area Leader Organizational Change
Peter Wahlström

Peter Wahlström

Competence Area Manager Vendor Management

Thomas Wergeman

Produktspecialist BizImprover

Tomas Zarnoczy

Founder and CFO