Om oss

Change of Lane startade som ett möte mellan personer med olika bakgrund med gemensamma starka värderingar. I rollen som IT-management konsulter ska vi göra en tydlig skillnad och det ska inte finnas några tveksamheter angående vilka som utfört uppdragen.

Våra konsulter ska ha egen erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Vi ska leverera med verklig kunskap och hög integritet i alla våra uppdrag. Företagets kultur ska präglas av ett stort engagemang som gemensamt leder oss framåt.

Den kultur vi skapar är allas ansvar, framgångar tar vi alla del av. Efter 15 år i branschen är värderingarna fortsatt aktuella och uppskattade av våra kunder.

”Tillsammans är vi bättre rustade än någonsin att fortsatt leverera mervärde i gränslandet mellan affärer och IT. Våra nöjda kunder skapar tillväxt vilket uppmuntrar och utmanar oss till att bli ännu bättre”.

– Hans Bergetoft, grundare och Partner

Medarbetare

Alexandra Bergetoft

HR, Sälj & Ledningsstöd
Charles Storkaas

Charles Storkaas

Senior IT Management Consultant, Financial Control

David Hagdahl

Senior IT Management Consultant, Frameworks and Security

Fredrik Lundberg

Senior IT Management Consultant, Vendor Management

Göran Herwin

Senior IT Management Consultant, Financial Control

Gunilla Ek

Senior IT Management Consultant, Frameworks and Security Manager

Håkan Erlingsson

Senior IT Management Consultant, Frameworks and Security

Hans Bergetoft

Grundare & Senior IT Managementkonsult

Janne Granström

Senior IT Management Consultant, Business Relations Manager
Julia Halén

Julia Halén

Senior IT Management Consultant, Organizational Change

Marta Birgoth

Senior IT Management Consultant, Business Relations

Petra Jonsson

Senior IT Management Consultant, Organizational Change

Susanne Broman

Senior IT Management Consultant, Frameworks and Security

Tomas Zarnoczy

Grundare & VD