Change of Lane process

Vi är specialister inom Digital förändring med mål att öka digital förmåga och digital effektivitet – vår etablerade approach bygger på tydliga förändringssteg och tar stöd vår specialutvecklade metodik och verktygsstöd BizImprover som vi förfinat över åren.

Identify Change

1

Change Approach

3

Monitor Change

5

2

Clarify Change Details

4

Implement Change

Identify Change

 • Type of Change
 • Reason for Change
 • Scope
 • Current State
 • Future State
 • Concepts
 • Org. readiness

Clarify Change Details

 • Process Change
 • People Change
 • Behaviour Change
 • Information Change
 • Cost of Change
 • Risk Assessment

Change Approach

 • Stakeholder Analysis
 • Resistance to Change
 • Role of Change Management Team

Implement Change

 • Action Plan
 • Communication Plan
 • Training Plan
 • Biz Systems Plan
 • Resistance Plan
 • Transition Management
 • Readiness Review
 • Escalation Process

Monitor Change

 • KPI Reporting
 • Sensing (Behaviors)
 • Management Review

BizImprover

Change of Lane har etablerat ett antal tekniker samt olika verktyg och förhållningssätt som vi vet av erfarenhet fungerar i praktiken.

Som stöd för arbetet använder vi bland annat BizImprover-metodiken som hjälper oss att identifiera och synliggöra möjligheter, värdera och sätta fokus på rätt förändringsinitiativ samt säkerställa bestående resultat.