Change of Lane process

Vi är specialister inom Digital förändring med mål att öka digital förmåga och digital effektivitet – vår etablerade approach bygger på tydliga förändringssteg och tar stöd vår specialutvecklade metodik och verktygsstöd BizImprover som vi förfinat över åren.

Identify Change

Change Approach

Monitor Change

Clarify Change Details

Implement Change

Identify Change

 • Type of Change
 • Reason for Change
 • Scope
 • Current State
 • Future State
 • Concepts
 • Org. readiness

Clarify Change Details

 • Process Change
 • People Change
 • Behaviour Change
 • Information Change
 • Cost of Change
 • Risk Assessment

Change Approach

 • Stakeholder Analysis
 • Resistance to Change
 • Role of Change Management Team

Implement Change

 • Action Plan
 • Communication Plan
 • Training Plan
 • Biz Systems Plan
 • Resistance Plan
 • Transition Management
 • Readiness Review
 • Escalation Process

Monitor Change

 • KPI Reporting
 • Sensing (Behaviors)
 • Management Review

BizImprover

Change of Lane har etablerat ett antal tekniker samt olika verktyg och förhållningssätt som vi vet av erfarenhet fungerar i praktiken.

Som stöd för arbetet använder vi bland annat BizImprover-metodiken som hjälper oss att identifiera och synliggöra möjligheter, värdera och sätta fokus på rätt förändringsinitiativ samt säkerställa bestående resultat.