About us

Change of Lane startade som ett möte mellan personer med olika bakgrund med gemensamma starka värderingar. I rollen som IT-management konsulter ska vi göra en tydlig skillnad och det ska inte finnas några tveksamheter angående vilka som utfört uppdragen.

Våra konsulter ska ha egen erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Vi ska leverera med verklig kunskap och hög integritet i alla våra uppdrag. Företagets kultur ska präglas av ett stort engagemang som gemensamt leder oss framåt.

Den kultur vi skapar är allas ansvar, framgångar tar vi alla del av. Efter 15 år i branschen är värderingarna fortsatt aktuella och uppskattade av våra kunder.

“Tillsammans är vi bättre rustade än någonsin att fortsatt leverera mervärde i gränslandet mellan affärer och IT. Våra nöjda kunder skapar tillväxt vilket uppmuntrar och utmanar oss till att bli ännu bättre”.

– Hans Bergetoft, VD och Partner

Our Team

Anders Brinck

COO/IT Managementkonsult

Andreas Bodelsson

IT-managementkonsult

Carl Bergström

Sales and Business Developement

David Hagdahl

IT Managementkonsult

Eva Arvidsson Ekman

IT Managementkonsult

Göran Herwin

IT Managementkonsult

Gunilla Ek

IT-managementkonsult

Håkan Erlingsson

IT Managementkonsult

Hans Bergetoft

VD och partner

Janne Granström

IT Managementkonsult
Peter Wahlström

Peter Wahlström

IT-managementkonsult

Thomas Wergeman

Produktspecialist BizImprover

Tomas Zarnoczy

CFO och partner