Effektiv IT kräver rätt metoder och verktyg

Inom IT–branschen florerar en mängd företag som kan väldigt snarlika saker. Inom den gren som kallas management consulting verkar såväl stora som små specialiserade företag med den gemensamma nämnaren att man förser chefer och ledningen i bolag med styrmedel och analysverktyg för att kunna göra sin verksamhet mer lönsam och effektiv.

Datadriven analysmetod

Vi har finkammat internet för att försöka kartlägga branschen för mer avancerade analysverktyg och metoder som kopplar ihop IT med affärsnytta.

Eftersom moderna analysmodeller är datadrivna så kommer IT in som en oundviklig del i metoden, och att ha ett bra stödsystem som på ett naturligt sätt kopplar ihop olika delar i ett företaget och som visualiserar och konkretiserar mål och affärsnytta, samt hur dessa hänger ihop, är A och O om man vill lyckas.

Vad kan vi hitta på nätet?

Med dessa urvalskriterier i bakhuvudet dyker vi in i internet-djungeln med sökord som business management tools, IT-management consulting och affärsnytta. Efter lite experiminterande söker vi på de tre orden var för sig och då utkristalliseras ett antal företag som med lite olika spets ger uttryck för att man kan bidra med något av detta, eller i bästa fall två av de tre sökorden.

Vad vill vi säga med detta då?

Jo det som överskuggar analysen är att det är väldigt få företag som, åtminstone på sin hemsida, ger uttryck för, och marknadsför, att man erbjuder datadrivna analysmetoder integrerade med ett IT stöd som spetsar in sig på ökad verksamhets- och affärsnytta.

Några företag är bra på att genomföra analysen och samla in information, för att sedan inte precisera hur data bearbetas och presenteras. Medan andra fokuserar på HR delarna och ger bra stöd till chefer i den processen, men nämner inte hur det bidrar till affärsnyttan och genererar mervärde till företaget.

Metoder saknar IT-stöd

Vi har gått igenom ca 100 IT-konsultbolags hemsidor där man erbjuder managementkonsulter. Mellan 10-15 företag som vi hittat visar goda tecken på att vilja koppla orsak och verkan och som åskådliggör det på ett pedagogiskt sätt.

Vid närmare granskning så är IT stödet på en grundläggande nivå där man matar in analysdatat ett Word dokument eller en upp Excel-snurra. Detta ger sällan den flexibiliteten och kvalitet i dataanalysen som krävs.

BizImprover

Slutligen så står tre företag med på listan som med lite olika framtoning har en paketerad tjänst inklusive IT stöd som kan göra jobbet. En av dessa är ett multinationellt amerikanskt företag som utgår från finans- och revisionsbranschen, ett annat företag är en global IT konsultjätte medan det tredje är ett internationellt IT företag av en lite mer överblickbar storlek.

Varför har vi gjort denna benchmark? Jo som en jämförelse till vår egen produkt på Change of Lane som heter Bizimprover. Den uppmärksamme läsaren kommer säkert ihåg hur vi inledde, nämligen med urvalskriterierna business management tools, IT-management consulting och affärsnytta.

Läs mer om tjänster och verktyg från BizImprover på https://www.bizimprover.com/

Göran Herwin
Senior IT Management Consultant, Financial Control