Säkerställ din informationssäkerhet med vår expertis inom ISO/IEC 27001 och MSBs föreskrifter 

ISO/IEC 27001 är en viktig internationell standard för alla organisationer som vill säkerställa att de har rätt processer och kontroller på plats för att skydda sin information och data. En certifiering enligt denna standard visar på en organisationens engagemang och kapacitet att hantera informationssäkerhet på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och skydda sin och kundernas information mot hot och risker. ISO/IEC 27001 beskriver bästa praxis för att hantera och skydda affärskritisk information.


Våra tjänster för ISO/IEC 27001 är anpassade för att möta de behoven hos organisationer av alla storlekar och branscher. Vi erbjuder expertis och projektledning för olika nivåer, GAP-analys för att hjälpa organisationer att identifiera svaga områden i sitt system, genomlysning för att visa organisationens kapacitet på ett oberoende sätt, integrerade interna analyser för organisationer som har implementerat flera ledningssystem (LIS/ISMS) och en 360⁰-strategi för informations- och cybersäkerhet för att hjälpa organisationer att identifiera och mildra hoten de ställs inför.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

MSB föreskrifter för informationssäkerhet, MSBFS 2020:6 och 2020:7, är en samling av föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige som rör informationssäkerhet. Dessa författningar syftar till att säkerställa att myndigheter och offentliga organisationer har en tillräcklig nivå av informationssäkerhet och skydd för känsliga uppgifter och information.

De är utformade för att upprätthålla en säker informationshantering och för att skydda organisationerna och deras känsliga information från cyberhot och andra säkerhetsrisker. Den är baserad på internationella standarder som ISO 27001 för informationssäkerhet och är en viktig referens för organisationer som vill säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet.

Vi kan hjälpa er att nå nästa nivå av informationssäkerhet

Vår globala erfarenhet och våra flexibla leveransmöjligheter gör det enkelt för organisationer att samarbeta med oss och ta del av vår erfarenhet och kunskap inom informations- och cybersäkerhet. Vi strävar alltid efter att leverera högsta möjliga kvalitet och att vara ett steg före avancerade cyberhot.

Om du är intresserad av att stärka din organisation s informationssäkerhet och visa en dedikation till ansvarsfull hantering av information, tveka inte att samarbeta med oss.


David Hagdahl

Vi har en erfarenhet av allt från globala organisationer till svenska myndigheter. Vi kan leda ert förändringsarbete som krävs för systematisk informationssäkerhet och regelefterlevnad.

David Hagdahl – It- och informationssäkerhetsexpert

Frågor och svar

Varför är ISO/IEC 27001 viktigt?

ISO/IEC 27001 är en internationellt erkänd standard som hjälper organisationer att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet. Genom att följa denna standard kan organisationer skydda sin information och data från cyberhot och andra säkerhetsrisker och visa sin dedikation till ansvarsfull hantering av information.
En certifiering skapar en starkare marknadsposition för er och ett mervärde för era kunder.


Vad är MSB författningssamling för informationssäkerhet och varför är den viktig?

MSB författningssamling för informationssäkerhet är en samling av författningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige som rör informationssäkerhet. Dessa författningar syftar till att säkerställa att myndigheter och offentliga organisationer har en tillräcklig nivå av informationssäkerhet och skydd för känsliga uppgifter och information. De är viktiga för att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet för alla organisationer och för att skydda samhällets känsliga information från cyberhot och andra säkerhetsrisker.


Hur skiljer sig ISO 27001 från andra standarder som NIST, PCI-DSS och CIS?

ISO 27001 fokuserar på att hjälpa organisationer att hantera och skydda affärskritisk information och är mer allmänt använd inom alla branscher.

Var och en av dessa standarder specifikt utformade för att möta olika organisationers behov och fokuserar på olika områden inom informationssäkerhet. Organisationer kan använda flera av dessa standarder tillsammans för att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet.


Behöver vi följa PCI-DSS?

PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är en standard för informationssäkerhet som är specifikt utformad för organisationer som hanterar kreditkortsinformation. Standarden fokuserar på att skydda konsumenters känsliga information, såsom kreditkortsnummer, och säkerställa att organisationer följer säkerhetspraxis som skyddar denna information. PCI-DSS är relevant för organisationer som hanterar betalningsinformation, såsom banker och e-handelsföretag.


Hur kan vi hjälpa till med ISO/IEC 27001-certifiering?

Våra erfarna konsulter har en djup förståelse för ISO/IEC 27001 och erbjuder tjänster som projektledning, GAP-analys, genomlysning, integrerade interna analyser och en 360⁰-strategi för informations- och cybersäkerhet. Vi arbetar tätt med organisationer för att säkerställa att de har de rätta processerna och kontrollerna på plats för att uppnå och bibehålla en ISO/IEC 27001-certifiering.


Varför bör organisationer samarbeta med oss för sin informationssäkerhet?

Vi har en global erfarenhet och flexibla leveransmöjligheter som gör det enkelt för organisationer att samarbeta med oss. Vi strävar alltid efter att leverera högsta möjliga kvalitet och att vara ett steg före avancerade cyberhot. Vi är dedikerade till att hjälpa organisationer att nå nästa nivå av informationssäkerhet och vi är här för att stödja dem varje steg på vägen.


Vad är NIST?

NIST (National Institute of Standards and Technology) är en amerikansk myndighet som utvecklar och utgör standarder och riktlinjer för informationssäkerhet. Deras NIST Cybersecurity Framework är en ram för informationssäkerhet som är specifikt anpassad för myndigheter och kritisk infrastruktur.


Vad är CIS Benchmark?

CIS (Center for Internet Security) Benchmark är en samling av säkerhetsriktlinjer och praxis för informationssäkerhet. Riktlinjerna är baserade på branschstandarder och bästa praxis och är utformade för att hjälpa organisationer att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet. CIS Benchmark innehåller riktlinjer för en mängd olika tekniska system och plattformar, inklusive operativsystem, virtuella miljöer, molntjänster, webbserver och databaser.

Riktlinjerna i CIS Benchmark är utformade för att vara praktiska och lätta att implementera, och de täcker en mängd viktiga områden inom informationssäkerhet, inklusive konto- och åtkomsthantering, filsystemsäkerhet, nätverkssäkerhet och programvarusäkerhet. De är också regelbundet uppdaterade för att reflektera den senaste tekniken och säkerhetshoten.

David Hagdahl
Senior IT Management Consultant, Frameworks and Security