Nytt Change of Lane uppdrag – stödjer myndighet med ekonomisk uppföljning och ledning för att möjliggöra effektivare ekonomihantering

I myndighetens strävan att optimera nyttjandet av skattemedel får Change of Lane förtroendet att stödja cheferna inom IT-avdelningen med finansiell analys och uppföljning. I uppdraget omsätter Change of Lane best practices och vedertagna ramverk för att definiera och etablera strukturer för effektivare kostnadsuppföljning.    

Det är Change of Lanes kompetensområde Financial Control som ansvarar för uppdragets utförande.