VÅRT SÄTT

Digitalisering

Nya krav på hur IT-verksamheten organiseras, struktureras och skapar värde i organisationer.

Change of Lane arbetar med att förstå  våra kunders behov, effektmål,  verksamhetsnytta och övergripande krav. Vilka förändringar krävs för att skapa det som skall uppnås?

Vår kompetensprofil bottnar i egen erfarenhet av ledande roller i olika organisationer och branscher.​

Utöver den omedelbara nytta teknik kan skapa behöver även verksamheterna runt tekniken ha rätt förutsättningar. Vår kompetens fokuseras runt det som krävs för att skapa effektiv samverkan mellan verksamhet och IT.

Vi kan flertalet av de modeller och metoder som finns på marknaden:
ITm5, ITIL, COBIT, PRINCE2, PROPS, PPS och Pejl, PMI, IPMA och ADKAR.
Vi har lång erfarenhet av tillämpandet av dessa i praktiken inom flera olika verksamheter vilket ger oss förmågan att identifiera möjligheter och fallgropar utifrån just er situation.

Effektmål blir
allt viktigare

Mätning och styrning av IT verksamhetens effektmål blir allt viktigare för en effektiv leverans av affärsnytta. Vi tror att en viktig del i att skapa en bestående förändring som ger effekt är att kunna få en överblick och förståelse för hur förändringen hänger ihop med och påverkar verksamheten.  Förenklat handlar det om att förankra vart vi är på väg, sätta tydliga mål och följa upp. 

Change of Lane har etablerat ett antal tekniker samt olika verktyg och förhållningssätt som vi vet av erfarenhet fungerar i praktiken.

Som stöd för arbetet använder vi bland annat BizImprover-metodiken som hjälper oss att:

 • identifiera och synliggöra  möjligheter
 • värdera och sätta fokus på rätt förändringsinitiativ
 • säkerställa bestående resultat

Våra värderingar

Omtänksamma

 • Vi bryr oss om varandra, våra kunder och vår omgivning
 • Vi sätter lika stort värde på att ge som att ta emot hjälp
 • Vi värnar om vår miljö och försöker i våra yrkesroller föregå med gott omdöme

Professionella

 • Vi utför ett arbete som vi är stolta över och sätter kundens intresse före det personliga
 • Vi tackar nej om vi inte på ett tydligt sätt adderar värde
 • Vi säkerställer resultat genom att regelbundet följa upp och reflektera över vårt arbete

Engagerade

 • Vi strävar alltid efter att leverera dom bästa lösningarna för våra kunder
 • Vi tar alla ett personligt ansvar för att bidra till en gemensam framgång
 • Vi strävar alltid efter nära och långsiktiga relationer med våra kunder

Nyfikna

 • Vi är lyhörda och ivriga att veta mer om oss själva, våra kollegor, våra kunder och marknaden.
 • Vi är öppna för förändringar och söker möjligheter i dessa.