Strategy and Governance

Strategy & Governance är den centrala delen som ger struktur och riktning till organisationens digitala resurser. Vi har verktygen och kan processerna som är nödvändiga för att skapa en effektiv styrning som garanterar efterlevnad, minimerar risker och upprätthåller ett högkvalitativt IT-landskap i samverkan med verksamhetens krav.

Change of Lane's Operationella modell

Governance (styrning) handlar om att utveckla och implementera policys, processer och riktlinjer som säkerställer att IT-organisationen fungerar effektivt och i linje med företagets övergripande mål.

Change of Lanes ramverk för Operationell modell ger en samlad bild av Governance, Processer, Organisationsstruktur och Leverans. Ramverket stöttar dig så att du kan leda, övervaka och anpassa din verksamhet för att möta nya och förändrade krav.

Vi vet att det är en utmaning för företag att hålla ihop helheten i IT-leveransen. Nya regelverkskrav, förväntningar från verksamheten, krav på ökad digitalisering och innovation påverkar behovet av en tydlig struktur. Utöver det tillkommer krav på ökad leveranskvalitét samtidigt som kostnaderna förväntas gå ner.

Hur hjälper vi er?

 • Insamling
 • Analys
 • Förändring

Våra konsulter har lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT för stora och små, nationella och internationella företag. Vi är specialiserade på att hantera komplexa krav och utmaningar och beskriver dessa genom vårt eget ramverk för en Operationell modell.

Vad blir resultatet?

 • Genomgripande analys och statusbedömning som ger en tydlig helhetsbild över hur styrning och uppföljning fungerar i praktiken
 • Ett tydligt stöd samt en översiktlig bild över var det finns utrymme för förbättring samt där förändringar är absolut nödvändiga
 • Mappning av genomförd analys mot Change of Lane´s ramverk för Operationell modell
 • En handlingsplan som tydligt definierar vad som behöver förbättras och förändras.
 • Stöd med förändringsledning och förankring

Modellens uppbyggnad

Vi har framgångsrikt etablerat och stöttat kunder att ta fram en välfungerande Operationell modell. Vår Operationella modell innehåller ett antal nyckelkomponenter för varje del i modellen: Governance, Process, Organisation och Leverans. Nyckelkomponenterna är stommen i ramverket och utgör de delar som behöver finnas på plats för en sammanhållen Operationell modell, och därmed en framgångsrik IT-leverans.

En nyckelkomponent kan exempelvis vara:

 • Leverantörsstyrning – hur arbetar ni med era underleverantörer?
 • Hur definierar ni roller, ansvar och mandat för er personal?
 • Stakeholder management – hur samlar ni in förväntningar på IT-leveransen?

Låt oss tillsammans hitta vägen till en effektiv IT-leverans med vår Operationella modell!

Tjänst 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 2

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 4

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 6

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!