Financial Control

Använd dina pengar så effektivt som möjligt. Vi hjälper dig realisera värdet och nyttan av dina IT-investeringar. Vi har lång erfarenhet av financial control och tillsammans med best practices skapar vi förutsättningar för tydligare ekonomisk kontroll med fokus på kostnadsdrivare och effektiviseringspotential.

Technology Business Management

Med TBM-ramverket som utgångspunkt kan vi hjälpa er att strukturera och kontrollera era IT-kostnader, öka transparensen och förståelsen kring IT-kostnaderna samt skapa förutsättningar för effektivare beslutsfattande.

Hur hjälper vi er?

Våra konsulter är certifierade i TBM-ramverket och har lång erfarenhet av att:

  • Realisera nytta och värde av ramverket
  • Driva analyser och utredningar
  • Etablera och tillämpa ramverket

Våra konsulter är pragmatiska och tillsammans med best practices skapar vi goda förutsättningar för er att lyckas med TBM

Vad blir resultatet?

  • Förståelse för organisationens förmåga kopplad till definierade nyckelområden
  • Föreslagen roadmap med nyckelaktiviteter
  • Förankring i organisationen
  • Beslutsunderlag för nästa steg i ert arbete med TBM
  • Realisering av definierade nyckelaktiviteter

Mognadsmodell för att definiera aktiviteter och realisera nytta och värde av TBM i er organisation

Baserat på vår samlade erfarenhet och vår metod kan vi identifiera våra kunders mognadsgrad i att kontrollera och styra sina IT-kostnader.

Denna mognadsgrad blir utgångsläget för att tillsammans med våra kunder definiera en målbild, aktiviteter och roadmap för att realisera önskad förflyttning.

Vi hjälper er i förändringsresan och kan både stötta och driva definierade aktiviteter för att realisera TBM i er organisation

Tjänst 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 2

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 4

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 6

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!