Business Relations

Vi förstår vikten av god samverkan mellan IT och verksamhet för att bli framgångsrika i en digital värld. Vår filosofi är enkel: dialog och förståelse för varandra ger effektiva samarbeten och lägger grunden för hållbar lönsamhet.

Förbättrad samverkan mellan IT och kärnverksamhet

Omvärlden ställer idag krav på allt snabbare förändringar av din verksamhet.

Upplever du i kärnverksamheten att din IT-verksamhet inte lyssnar på dig, och att de mest säger nej och kostar pengar? Upplever du på IT att verksamhetens krav är otydliga, och leder till ineffektiva satsningar?

Våra erfarenheter visar att det här är vanligt förekommande. Det leder till frustration och fokus på fel aktiviteter. Konstruktivt samarbete med gemensamma målbilder, effektiva strukturer och samverkansformer är nyckeln. Vi vet hur detta kan genomföras på riktigt och inte enbart genom att mekaniskt följa modeller (som PM3, SAFe eller SCRUM). För att lyckas uppnå effekter som snabbare leveranser, ökad flexibilitet och en naturlig förändringsförmåga, ofta med agila metoder, är god samverkan och förståelse mellan kärnverksamhet och IT en av de viktigaste byggstenarna.

Vi hjälper er att få en bättre förståelse och samverkan mellan IT och kärnverksamhet!

Hur hjälper vi er?

Vi erbjuder konsulter som har framgångsrik erfarenhet av att hjälpa våra kunder att uppnå en effektiv och friktionsfri samverkan.

  • Vi utgår från etablerade samverkansmönster och vår erfarenhet av att tillämpa dessa i praktiken.
  • Vi identifierar smärtpunkter i er samverkansmodell, föreslår lämpliga åtgärder både avseende struktur och kultur, och säkerställer att de genomförs på riktigt både för IT och kärnverksamhet.
  • Ett nyckelområde för att åstadkomma ett gott resultat är att fastställa gemensamma mål och att skapa en ömsesidig förståelse för dem.
  • För analys och uppföljning av förflyttningen använder vi beprövade metoder, t.ex. vår egen Biz Assessment med interaktionsbaserad intervjuteknik.

Vid mer omfattande resulterande förändringar kan vi erbjuda seniora certifierade projekt- och programledare, förändringsledare eller interimschefer.

Vad blir resultatet?

Ni får en förbättrad förståelse och samverkan mellan kärnverksamhet och IT, en mer snabbfotad organisation med en förmåga att snabbare anpassa sig till förändrade interna och externa krav och önskemål.

Resultatet skapar förutsättningar för ett flertal påvisbara effekter som:

  • Högre nytta för verksamheten
  • Effektivare IT-investeringar
  • Nöjdare anställda.

Tjänst 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 2

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 4

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 6

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!