Vårt sätt att arbeta

Change of Lane arbetar med att förstå våra kunders behov, effektmål, verksamhetsnytta och övergripande krav. Vilka förändringar krävs för att skapa det som skall uppnås?

Vår kompetensprofil bottnar i egen erfarenhet av ledande roller i olika organisationer och branscher.​

Utöver den omedelbara nytta teknik kan skapa behöver även verksamheterna runt tekniken ha rätt förutsättningar. Vår kompetens fokuseras runt det som krävs för att skapa effektiv samverkan mellan verksamhet och IT.

Förbättra styrning, organisation och processer inom IT management

Med vår kompetens och erfarenhet inom IT-management och förändringsledning hjälper vi våra kunder att nå målen, och ser till att IT och verksamet har en gemensam plan.

Om oss

Nyheter

Client Manager / Senior IT-Managementkonsult med säljansvar

Vi är ett personligt bolag med ett öppet klimat som växer där du har chansen att vara med och påverka din framtid på flera sätt.

Läs mer

Effektiv IT kräver rätt metoder och verktyg

Förser chefer och ledningen i bolag med styrmedel och analysverktyg för att kunna göra sin verksamhet mer lönsam och effektiv.

Läs mer

Lean koncept långsiktigt och hållbart inom IT

Lean kan hjälpa till att organisera IT-arbete men det bör inte användas okritiskt utan snarare på ett pragmatiskt sätt anpassas till organisationens förutsättningar och målsättningar.

Läs mer