Frameworks and Security

Security

Vi förstår vikten av väl fungerande IT-styrning och vilken betydelse det har för fungerande cybersäkerhet och informationssäkerhet. Vi kan modellerna och har metoderna för att skapa effektivitet och säkerhet. Dessutom förstår vi vikten av att vara pragmatiska och tillämpa modellerna så de passar med din verklighet och de regler och den lagstiftning du har att förhålla dig till. 

Informations- och cybersäkerhet

Välj en trygg framtid med vår expertis inom cybersäkerhet, ramverk och personlig integritet.

I den digitala eran är säkerhet och efterlevnad av lagar och regler viktigare än någonsin. Vi är här för att hjälpa dig att navigera genom den snåriga världen av cyberhot och snabbt föränderlig lagstiftning. Med våra skräddarsydda råd och djupgående analyser kommer vi att identifiera risker och sårbarheter i din verksamhet och erbjuda praktiska lösningar. Vi ser till att du håller dig i linje med de senaste lagkraven och ger dig den kunskap du behöver för att säkra ditt företags framtid.

Hur hjälper vi er?

Strategisk styrning av cyber- och informationssäkerhet

 1. Omfattande Analys
 2. Risk- och konsekvenshantering
 3. Aktuell lagstiftning och branschspecifika regelverk
 4. Utbildning och användarmedvetenhet

 

Operativ styrning av cyber- och informationssäkerhet

 1. Incident och haveri
 2. Upphandling och implementation
 3. Leverantörsstyrning

Vad blir resultatet?

Strategisk styrning av cyber- och informationssäkerhet

 1. Efter djupgående analys får du större förståelse för din nuvarande cybersäkerhetsstatus och överensstämmelse med relevanta regelverk och standarder för att identifiera potentiella sårbarheter och risker.
 2. Vi hjälper dig att utveckla en strategi för riskhantering som tar hänsyn till dina operativa mål och risktolerans.
 3. Vi håller dig uppdaterad om den senaste digitala lagstiftningen som påverkar din verksamhet och ser till att du håller dig i överensstämmelse.
 4. Vi erbjuder utbildningar och workshops för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhet och juridiska aspekter bland dina anställda.

Operativ styrning av cyber- och informationssäkerhet

 1. Vi ser över era behov av processer för säkerhetsincidenter och haveri som fungerar med existerande modeller för operationell IT och agil utveckling.
 2. Vi hjälper er att upphandla rätt tjänster och verktyg som kan stödja ert strukturerade säkerhetsarbete.
 3. Vi hjälper er med avtal och styrning för leverantörer som innebär en tredjepartsrisk för er informationssäkerhet.

Strukturerat säkerhetsarbete i fokus

I takt med att EU har utsett 2020-talet till ”det digitala decenniet”, ökar digital lagstiftning i en snabb takt. I en värld där hotens komplexitet ökar och alla verksamheter är beroende av IT, har cybersäkerhet blivit en högsta prioritet för de flesta styrelser och företagsledningsteam. 

Vi vet att väl fungerande IT-styrning är kärnan för en säker och effektiv verksamhet, särskilt när det handlar om cybersäkerhet och informationssäkerhet. Hos oss har vi inte bara modellerna och metoderna, utan också erfarenheten av att anpassa dem till olika organisationers verklighet och de olika regler och lagar de måste följa. 

Vi förstår att varje organisation är unik, och vi har den djupa kompetensen för att hjälpa dig att förstå hur IT-styrmodellerna fungerar och hur de ska implementeras. Men ännu viktigare är att vi hjälper dig att skräddarsy dem för att möta dina specifika behov. 

Låt oss vara din guide genom dessa komplexa områden och skapa den perfekta balansen mellan effektivitet, säkerhet och praktisk användbarhet för just din organisation. 

Låt oss tillsammans bygga en säkrare digital framtid! 

 

Vi kan ramverk, modeller och metoder för att skapa effektivitet och säkerhet. Läs mer om vårt kompetensområde Frameworks.

 

Tjänst 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 2

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 4

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 6

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!