Frameworks

På Change of Lane har vi lång, bred och djup erfarenhet av att hjälpa våra kunder att införa ramverk för bättre styrning och kontroll på er verksamhet 

Vi har expertis inom välkända ramverk för processer inom IT, agila metoder och förvaltningsstyrningsmodeller. Vår målsättning är att skräddarsy lösningar som optimerar din IT-verksamhet och leder till önskad praktisk nytta. 

Metoder som möter praktisk nytta

Flexibilitet och effektivitet med ITIL, SAFe och Scrum.

Med vår långa erfarenhet och breda kunskap inom IT-processer, agila metoder och förvaltningsstyrningsmodeller, är vi experter på att skräddarsy lösningar som möter era specifika behov. Vår förståelse för bland annat ITIL, SAFe och Scrum ger oss möjlighet att implementera metoder som ökar flexibiliteten och effektiviteten och samtidigt erbjuder långsiktigt stöd och kontinuerliga förbättringar för er organisation.

Hur hjälper vi er?

Vi förstår att varje organisation är unik, och vi har den djupa kompetensen för att hjälpa er att förstå hur IT-styrmodellerna fungerar och hur de ska implementeras. Men ännu viktigare är att vi hjälper er att skräddarsy dem för att möta era specifika behov.

Med vår expertis inom ITIL, SAFe och Scrum kan vi dessutom implementera agila metoder som passar era specifika krav, vilket resulterar i ökad flexibilitet och effektivitet.

  • Optimering av IT-tjänster för effektivare arbetsflöden och processer.
  • Integrering av agila metoder och förvaltningsstyrning för att skapa dynamiska och responsiva IT-strukturer.
  • Expertis inom förvaltningsledning, vilket säkerställer att er IT-strategi är i linje med era affärsmål.

Vad blir resultatet?

Vår målsättning är att för era unika behov skapa en IT-miljö som är både robust och flexibel.

  • Förbättrad hantering, kvalitet och effektivitet i era IT-initiativ, genom expertanvändning av ITIL-ramverket.
  • En agil och responsiv IT-miljö, med smidigare och mer effektiva arbetsprocesser tack vare SAFe och Scrum-metodikerna.
  • Optimal anpassning av IT-strategin till era affärsmål, vilket leder till ökad produktivitet och konkurrenskraft.
  • Stärkt förvaltningsstyrning som säkerställer en sammanhängande och effektiv IT-struktur.
  • Ökad flexibilitet och dynamik inom IT-verksamheten, vilket underlättar snabb anpassning till föränderliga affärskrav.
  • Långsiktigt stöd och kontinuerliga förbättringar av er IT-organisation, för att säkerställa hållbar tillväxt och utveckling.
  • Mätbara resultat som positivt påverkar er organisations övergripande leveransförmåga.

Samverkan för framgång

Sitter du med många ramverk och modeller och har svårt att få dem att samverka, och inte ger önskat resultat?

Vi kan hjälpa dig att skapa synergi mellan olika ramverk och modeller, oavsett om det handlar om att etablera, avveckla, återetablera eller ersätta dem. Vi har den expertis och erfarenhet som behövs för att förvandla din IT-organisation till en drivande kraft.

Genom att arbeta med oss får du en partner som inte bara hjälper dig att implementera ramverk, utan också att optimera dess samverkan för att uppnå dina affärsmål.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa just din organisation att blomstra.

 

Vi kan informationssäkerhet och cybersäkerhet. I samverkan med rätt ramverk hjälper vi dig att att skapa effektivitet och säkerhet. Läs mer om vårt kompetensområde Security.

 

Tjänst 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 2

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 4

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 6

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!