Vendor Management

Att kontraktera och följa upp leverantörer är helt centralt i dagens moderna verksamheter. Vi kan allt från kravställning över RFI och RFP-processer till signerat kontrakt och därefter uppföljning under kontraktstid. Vi kan också granska samt höja kvalitet på redan kontrakterade leveranser.

Optimerade leverantörsrelationer

Med vår analysförmåga och expertis fastställer vi ekosystemets mognadsgrad och tar fram effektiva leveransmodeller för samverkan. Vi erbjuder även systemstöd via Terzo där vi kan samla och automatisera leverantörsdata med hjälp av AI och därmed låta er fokusera på att bygga starka partnerskap och leverantörsrelationer.

Hur hjälper vi er?

Vi fokuserar på hela ekosystem för att skapa värde. Ett ekosystem kan betraktas som en dynamisk och sammanlänkad gemenskap där olika aktörer samarbetar, påverkar varandra och skapar ömsesidigt värde. Genom att betrakta leverantörsrelationer inom ett ekosystemperspektiv kan man uppnå fördelar som ökad innovation, bättre samordning och ömsesidigt värdeskapande.

Vad blir resultatet?

Högre mognadsgrad i leverantörs-relationer och därmed bättre samarbete och synlighet mellan olika parter i ekosystemet. Detta gör det möjligt att uppnå en modern strategisk leverantörs-hantering med höga mål kring partnerskap.

Med ett gott partnerskap och hög mognad skapas större värden och effektivare leveranser.

Ökat värde av leverantörer genom fokus på ekosystem

Vi fokuserar på värdeskapande genom att utgå från de relationer som finns genomteam, produkt och leverantörer.

  • Vi analyserar hela ekosystemet från ett affärsperspektiv och fastställer mognadsgrad och ambitioner.
  • Vi ger förslag på effektiva operationella leveransmodeller och effektiv samverkan genom analys av mognadsgrad.
  • Relationskartan och nuvarande mognadsgrad (1-5) kan ligga tillgrund för vidare analys av leverantörsbehov och behov av interna förmågor och i vilken kombination dessa skall användas i ekosystemet.
  • Vi kan dessutom erbjuda systemstöd från Terzo där ni kan automatisera flera processer med hjälp av AI och istället fokusera på bygga partnerskap.

Tjänst 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 2

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 4

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!

Tjänst 6

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Rem suscipit delectus esse doloremque culpa voluptatum. Iste quam nisi incidunt, reiciendis distinctio veniam praesentium in, molestiae odio fugit optio id. Recusandae!