VILKA VI ÄR

CHANGE OF LANE

Olika bakgrund,
gemensamma värderingar

Change of Lane startade som ett möte mellan personer med olika bakgrund men med gemensamma starka värderingar.

I rollen som IT-management konsulter ska vi göra en tydlig skillnad och det ska inte finnas några tveksamheter angående vilka som utfört uppdragen.

Våra konsulter ska ha egen erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Vi ska leverera med verklig kunskap och hög integritet i alla våra uppdrag.

Företagets kultur ska präglas av ett stort engagemang som gemensamt leder oss framåt. Den kultur vi skapar är allas ansvar, framgångar tar vi alla del av.

Efter 10 år i branschen är värderingarna fortsatt aktuella och uppskattade av våra kunder.

Tillsammans är vi bättre rustade än någonsin att fortsatt leverera mervärde i gränslandet mellan affärer och IT. Våra nöjda kunder skapar tillväxt vilket uppmuntrar och utmanar oss till att bli ännu bättre.

Hans Bergetoft

VD och partner

Medarbetare

Våra erfarna konsulter

Håkan Erlingsson

IT Managementkonsult

Janne Granström

IT Managementkonsult

Göran Herwin

IT Managementkonsult

Anders Brinck

COO/IT Managementkonsult

Hans Bergetoft

VD och partner

Tomas Zarnoczy

CFO och partner

David Hagdahl

IT Managementkonsult

Hur Trafikkontoret gjorde en lyckad förvaltningsetablering

En av våra konsulter på Change of Lane, Håkan Erlingsson, har framgångsrikt genomfört ett spännande uppdrag hos Trafikkontoret. Uppdraget var att etablera och starta upp ett IT-förvaltningsobjekt enligt en ny IT-förvaltningsmodell för Servicecenter. Servicecenter ansvarar för inkommande kontakter till Trafikkontoret.

Läs mer »