VAD VI GÖR

Vi brinner för att hjälpa företag och organisationer att utveckla sin verksamhet genom att förbättra styrning, organisation och processer inom IT management.

Digitaliseringseran ställer höga krav på verksamhet och IT att samverka för att tillsammans leverera affärsnytta och kundvärde. 
Med nyfikenhet, engagemang och professionalism utgår vi från varje kunds unika situation och utmaning.
Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av att leda, förändra och realisera komplexa projekt med fokus på verksamhet och IT i transformation.

Leda
Våra insikter och kompetens baseras på erfarenhet från de flesta branscher med uppdrag att leda små som stora organisationer, team samt coacha individer. Change of Lane etablerar och optimerar beslutsstrukturer, organisationer och processer vilket säkerställer en effektiv styrning, leverans och uppföljning av IT-verksamheten.
Förändra
Förändringar är ständigt pågående. Omorganisationer, systemförändringar, nya rutiner, expansion eller neddragningar. Vi stöttar individer, grupper och organisationer att åstadkomma bestående beteendeförändringar och resultat.
Realisera
Våra kunder vill ha väl bestående resultat oavsett förändring. Därför arbetar vi med att inte bara förmedla rätt kunskap och ge underbyggda råd utan fokuserar lika mycket på att realisera den utveckling som krävs. Genom effektiv målstyrning ser vi till att åstadkomma mätbara förändringar i praktiken.
Föregående
Nästa

Ledning

På Change of Lane har vi byggt vår affärsidé kring det ökande behovet av riktigt kompetenta och erfarna medarbetare som kan stötta kunder i sin transformationsresa. Våra insikter och kompetens baseras på erfarenhet från de flesta branscher med uppdrag att leda små som stora organisationer, team samt coacha individer.  

Exempel på uppdrag:

Förändring

Change of Lanes konsulter har mångårig erfarenhet av att skapa förutsättningar för att realisera effektiv målstyrning och mätbara förändringar. Vi identifierar flaskhalsar, problemområden och dess grundorsaker för att kunna lösa faktiska problem, och inte bara symptom. Vi drivs av den mänskliga faktorn, medarbetarnas insikt i förändring, och av att  lyfta medarbetare för att skapa ”riktig” verksamhetsnytta över tid.  

Våra certifierade Förändringskonsulter har mångårig erfarenhet och kompetens att införa och genomdriva förändringar av olika slag. Det kan handla om omorganisationer, ändrade arbetssätt, införande av ny förvaltningsmodell eller systemförändring. 

Exempel på uppdrag:

Realisering

Våra kunder vill ha väl bestående resultat oavsett förändring. Därför arbetar vi med att inte bara förmedla rätt kunskap och ge underbyggda råd utan fokuserar lika mycket på att realisera den utveckling som krävs.  Förenklat handlar det om att förankra vart vi är på väg, sätta tydliga mål, genomföra och följa upp.

Genom vår praktiska erfarenhet och väletablerade metoder, har vi en god förståelse och kunskap kring vad som krävs för en lyckad realisering. Vare sig det gäller genomförandet av ett komplext projekt eller implentering av nytt förvaltningsobjekt  så har vi kunskap om olika modeller och ett  pragmatiskt förhållningssätt där vi utgår från kundens verklighet.

Exempel på uppdrag: