fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com

Utmaningar och lösningar i rollen som interimschef

Praktiska och handfasta tips:

Utmaningar och lösningar i rollen som interimschef

Att leda medarbetare och organisationer inom kortare tidsramar och kortare uppdragslängd innebär utmaningar. Jag ger er ett antal praktiska och handfasta tips för att lösa dem.  

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Senior IT Management Consultant

Min bakgrund

Jag har framgångsrikt gått in som interimschef främst inom den digitala förändringsresan  och IT-sektorn men jag är rätt säker på att mina spaningar lämpar sig för de flesta verksamheter. En annan aspekt är min ledarstil som helt klart kommer från det nordiska ledarskapet om det nu kan anses som väl beskrivet. Jag har även jobbat internationellt och lett både chefer och medarbetare utanför Norden där dialogen mellan chef och medarbetare kan se rätt annorlunda ut.

Lyckas med uppdraget

När jag tar mig an en roll som interimschef och ledare upplever jag  både knepigare utmaningar men också  goda möjligheter och finner verktyg och metoder som hjälper mig själv och min kund att tillsammans uppnå målen och att lyckas med uppdraget.

Jag vill dela dessa spaningar  och efterlyser  feedback kring era egna  erfarenheter av liknande uppdrag och roller. Det vore också väldigt intressant att få återkoppling & feedback från de beslutsfattare som bestämde sig för en interimschef. 

Tydlig introduktion

För att lyckas med uppdraget måste du ganska snabbt sätta dig in i läget och situationen. Det är naturligtvis inget nytt för en konsult men här har du en till dimension som handlar om ledarskap av andra människor känsla att ta in en företagskultur .

Utöver god kunskap och erfarenhet av ledarskap och ledning av team och verksamheter är det viktigt att vara vetgirig och nyfiken och söka mer information. Ibland finns det en tydlig introduktionsplan, ibland behöver du ta reda på mer själv och det kan till och med vara en del av planen.

Konkreta tips

Jag har följande konkreta tips som jag tycker är användbara:

Både för dig själv och för ditt team. I en situation där många människor kan ha varit på samma företag och organisation i flera år är det inte alls
uppenbart att frågor ställs. “Jag borde naturligtvis veta det redan skulle många intala sig”.

Genom att göra detta kommer du både att lära dig snabbare men kanske ännu viktigare att andra människor måste tänka till när de svarar och detta kommer i verkligheten att bli ett sätt att coacha dem.

Använd tillfället att komma in med ny energi och ny drivkraft att öka förändringstakten för områden och aktiviteter som varit nödvändiga sedan länge men ingen har lyckats initiera och slutföra dem. Inte ovanligt finns en del låsningar och politiska utmaningar. Du har inget av detta med dig i bagaget, nyttja det!

Ofta är detta också en ganska självklar del av uppdraget och vad som kan förväntas av dig. Du kliver in och planerar, initierar och slutför en förändring och transformation som även skapar goda förutsättningar för en permament efteträdare.

Det är även viktigt att få förändringen att fastna, via uppföljning, inkludering i befintlig återkommande rapportering.

Med en god känsla av respekt för all kunskap och de färdigheter som redan finns i organisationen använder du din egen kunskapsbank från liknande uppdrag, men:
Sök aktivt efter outforskade idéer och områden du kan hitta när du ställer in dig själv i rollen och syftet med ditt uppdrag.

Typiska utmaningar

Vilka är de typiska utmaningarna? Och hur hanterar du dem?

Det mest uppenbara området är själva tiden. Många interimsuppdrag är ganska korta och detta kan upplevas frustrerande och stressande. Kommer du att kunna komma runt de viktigare problemområdena och uppnå ett bra resultat?

Jag har upplevt att många förändringar går bra dra igång men de goda effekterna kan ta mer tid att realisera för att leverera en bättre verksamhet. Detta är dock en del av interimsuppdragets natur så var tålmodig.

Du kan fundera kring om detta innebär detta att du skall bara starta förändringar du kan slutföra? Eller som åtminstone är förankrade så att det finns medarbetare som kan driva vidare?

Många organisationer är uppenbarligen rätt komplexa och det kan vara svårt att förstå hur allt hänger ihop och vem som gör vad.

Ännu svårare är att identifiera och hitta det informella ledarskapet och vad som inte syns direkt i organisationsbilderna.

Mitt råd är att använda det första ämnet ovan för att förstå detta, alltså ställa många frågor kring detta även om det kan vara lite känsligt, använd ditt eget omdöme. Det är inte enbart inom ledningen som dessa svar kan finnas, ibland inte alls.

När vi jobbar med medarbetare så har alla olika behov och förmåga att anpassa sig och acceptera förändring. Ett rätt uppenbart råd är att sätta tydliga mål tidigt i rollen. Vad förväntas av mig och vad är realistiskt att slutföra?

Hur följer vi upp tillsammans, både med uppdragsgivare och medarbetare? Jobba aktivt med att ge och ta feedback.

Många gånger får jag frågor från kollegor, vänner och familj. Är det inte frustrerande att bara lämna en roll
när du äntligen har kommit in i den? Ja, det är verkligen svårt och sorgligt att säga farväl till anställda och människor du har arbetat med, kämpat ihop med, löst problem, haft kul tillsammans.

Jag försöker normalt hålla en fortsatt kontaktnivå vilket är mycket lätt nuförtiden. Så i verkligheten behöver jag inte säga farväl på ett definitivt sätt.

Kunskap, förändring och mål

Var vetgirig, ta chansen att driva förändring, lär dig verksamheten och hur besluten fattas. Sätt tydliga mål. Använd feedback aktivt.

Artikelförfattare

Senior IT Management Consultant

Fredrik Lundberg
  • Är en van och erfaren ledare som haft många chefsroller för enheter och funktioner på stora och mellanstora företag.
  • Har framgångsrik erfarenhet av att leda organisationer i interimsuppdrag
  • Har en coachande och stöttande ledarskapsstil och han har stark kompetens att leda och utveckla