fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com

Tre vanliga fallgropar vid införande av förvaltningsmodeller

Tre vanliga fallgropar
vid införande av förvaltningsmodeller

Tre områden är ofta förbisedda när förvaltningsmodeller implementeras:

När vi är ute och arbetar upplever vi att effektmålen för initiativ inte uppnås.
Ett sådant område är implementationer av förvaltningsmodeller.

Varför är det så? Här nedan ger jag dig tre faktorer som ger ditt arbete effekt.

Anders Brinck

Anders Brinck

IT-management konsult och COO

Tre avgörande faktorer

Fånga upp verksamheten utanför IT!

Ofta hoppas organisationer att en implementation av en förvaltningsmodell skall fånga upp verksamheten utanför IT, och skapa en struktur som tillgodoser organisationens mål snarare än IT:s mål. När dessa mål inte nås leder det inte bara till att önskade effekter uteblir, utan också att organisationsstrukturen blir mer komplex, när man har brutit upp tidigare inarbetade strukturer.

Vi inom Change of Lane har sett tre faktorer som leder till att implementationer av förvaltningsmodeller inte får full effekt. Den första är att fullt ut identifiera varför en förvaltningsmodell skall införas. Den andra är huruvida linjeorganisation eller matrisorganisation skall tillåtas vara styrande och den tredje faktorn är att inte skapa rätt styrmöjligheter till de som skall arbeta i modellen.

0
Faktorer

Effektmål är ett måste!

Effekter

I vilken utsträckning har man identifierat vilka problem eller gap som en förvaltningsmodell skall lösa?

Givet svaret på denna fråga måste även de som skall agera ledare och ägare i en förvaltningsmodell ha rätt verktyg att arbeta med. Vi anser att effektmål är ett måste.

Avsaknaden av syfte, mål och riktning skapar otydlighet för de som skall arbeta i organisationen såväl som för de som skall leda den.

Styrande organisation

Är det linjeorganisation eller matrisorganisation som styr?

I många fall tillsätts förvaltningsledare i en matrisroll utan att de som är chefer i linjeorganisationen förstår hur den nya matrisrollen kommer förhålla sig till linjeroller. Här måste alla förstå hur spelplanen och mandaten förändrar sig med införandet av en förvaltningsorganisation.

Vi ser många organisationer som bortser från matrisrollens ledande uppgifter och istället ser det mer som en administrativ roll. Det vill vi hävda är fel. Rollen är en samordnande och ledande roll. Det är en roll som ställer krav både på de som skall arbeta i rollen, såväl på de som ska stötta rollen.

Säkra effekterna genom mätning

Vilka mål skall förvaltningsorganisationen uppnå och med vilka medel skall det göras?

Denna enkla fråga ser vi att många organisationer bortser från. Det gör förvaltningsorganisationen medellös och därmed även mållös.

En grundläggande värdering av insats och effekt måste följa med införandet av en förvaltningsmodell.

fokus

Så lyckas din organisation

Organisationer som fokuserar på detta kommer ha mycket goda förutsättningar att lyckas med implementation av förvaltningsmodell. Att strukturerat arbeta med dessa tre dimensioner kan göras med enkla medel.

Vilka är dina erfarenheter av fallgropar och svårigheter vid implementationer av förvaltningsmodeller?

Artikelförfattare

Anders Brinck

IT Management Consultant

Anders Brinck
Anders Brinck är IT-managementkonsult som:

 

  • Arbetar med verksamhetsnära IT-nytta
  • Har mer än 20 års erfarenhet av bl.a. IT-förvaltning och processer
  • Har infört IT-förvaltningsmodeller i egna organisationer såväl som hos kunder