fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com

Tre nycklar till att leda förändring framgångsrikt

Bakom framgång eller misslyckande:

Tre nycklar till att leda förändring framgångsrikt

Att genomföra förbättringar sker ständigt i de flesta organisationer. I den pandemi som råder är dessutom behovet av att förändra en verksamhet ännu större oavsett om det är orsakat av nya kundbeteenden, värdekedjor eller digitaliseringsbehov.

David Ng

David Ng

Senior IT Management Consultant

Min bakgrund

Förändringsledning är ett begrepp som är lite slitet och kan betyda stort som smått. Vad jag vill lyfta fram är faktorer jag genom åren har erfarenhet av där större eller mindre förändringar i organisationer ska ske för att påvisa ett förbättrat resultat i slutändan. Det kan vara införande av ett nytt arbetssätt med ett nytt IT-system, outsourcing av arbetsuppgifter, legala krav eller andra effektivitetshemtagningar.

1 – Var autentisk och ärlig

Det är väl känt att en förändringsresa behöver en stark och synlig sponsor och att behovet av förändringen är förankrad i ledningen. Du behöver ständigt påminna dig själv och sponsorn om detta. Var dig själv och agera modigt i ditt ledarskap genom att vara ärlig, pålitlig och trovärdig.

  • Varför behövs förändringen och vad händer om vi inte genomför detta?
  • Till sponsorn behöver du vara ärlig och informera om status i förändringsresan – vilka problem och hinder har vi?
  • Till de som berörs av förändringen behöver du agera trovärdigt och konsekvent. Informera om vad ledningen tänker. Vad du känner i stunden är också viktigt att förmedla för att skapa pålitlighet.

Ju tydligare och ärligare du kan vara desto mer kraft kan du få i ditt arbete att leda förändringen. Skiljelinjen är ganska tunn där en medarbetare får en känsla av ett autentiskt och äkta budskap kontra ett dolt.

2- Var lyhörd och tålmodig

Rom byggdes inte på en dag och de flesta förändringsresor är planerade att ta månader om inte år. Under resan behöver du som ledare vara lyhörd och visa empati genom att lägga örat mot rälsen – vad är det som händer nu?

När strålkastaren riktats mot till exempel en avdelning som behöver förändra arbetssätt kommer det per automatik hända något – det må vara förändring till det bättre eller sämre. Här är det viktigt att påminna sig att förändringen berör människor. Hur mår medarbetarna, hur reagerar våra kunder, leverantörer och samarbetspartners? Att endast fokusera på ekonomiskt resultat eller produktivitetsutfall kan bli okänsligt i detta läge, du som ledare behöver lägga tid och känsla på att respektera människorna som påverkas av förändringen.

Kanske du som ledare behöver fundera på om det behövs justera något i den förändring som är tänkt att genomdrivas?

Ledningen och du har oftast ett stort mentalt och tidsmässigt försprång jämfört med de som påverkas – ”vänta in dem så att de hinner ikapp” utan att tappa energin i resan. Du behöver leda med rätt inställning, attityd och känsla och i det behandla medarbetarna som de vill bli behandlade.

Jag tror detta citat förstärker mitt budskap.

“To improve is to change; to be perfect is to change often.”
Winston S. Churchill
Storbritanniens premiärminister 1940-45

3 - Kommunicera regelbundet

När den tänkta förändringsresan påbörjats behöver man skapa en kommunikationsplan för hur, vem, vad och när information ska delges. Vad som ofta underskattas är behovet av att arbeta med informationsspridning genom att sponsorn eller du som ledare informerar om förändringsresan regelbundet med stöd av positiva medarbetare på exempelvis ett större avdelningsmöte. Det brukar ge en helt annan känsla och kanske trygghet när det är en kollega som berättar istället för ledningen. Kom också ihåg att upprepa nyckelbudskap, helst upp till sju gånger, så att det verkligen fäster.

Mitt budskap är att informera regelbundet och kontinuerligt om vad som händer. Kom ihåg att kommunicera även om det inte hänt något – organisationen törstar efter information i en förändringsresa. Om du inte kommunicerar kan du vara säker på att andra gör det – vilket budskap förmedlas då?

Min erfarenhet av att leda förändringar bygger på såväl konsult- som linjeuppdrag och självklart finns det andra perspektiv, vinklar och tankar som är viktiga att lära sig av.

 

Artikelförfattare

Senior IT Management Consultant

David Ng
  • Är Prosci-certifierad förändringsledare.
  • Är certifierad verksamhetsarkitekt.
  • Är en trygg och van ledare med erfarenhet från såväl Skandinavien som Asien.