Nyheter

12 november 2021

Effektiv IT kräver rätt metoder och verktyg

Förser chefer och ledningen i bolag med styrmedel och analysverktyg för att kunna göra sin verksamhet mer lönsam och effektiv.

Läs mer
17 juni 2021

Lean koncept långsiktigt och hållbart inom IT

Lean kan hjälpa till att organisera IT-arbete men det bör inte användas okritiskt utan snarare på ett pragmatiskt sätt anpassas till organisationens förutsättningar och målsättningar.

Läs mer