Carl Bergström tillträder som VD för Change of Lane!

Det är med glädje och stolthet vi presenterar vår nya VD Carl Bergström. Han har visionen att Change of Lane ska bli ett naturligt val för såväl seniora Managementkonsulter i sina karriärval, som för storskaliga organisationer och bolag med komplexa utmaningar. I en intervju ledd av grundare Tomas Zarnoczy berättar Carl om Change of Lane’s mål och ambitioner framåt.

Beskriv din bakgrund och tankar om vad du kan tillföra Change of Lane.

Det jag kan tillföra Change of Lane är en lång erfarenhet i branschen, över 20 år, där jag varit med och utvecklat olika IT- och managementkonsultbolag med ansvarar för sälj-, affärsutveckling och ledning. Jag har även jobbat med att såväl hitta, behålla och utveckla talangfulla och drivna konsulter för anställning eller som underkonsulter. Utöver det tillför jag driv, energi och förmåga att kommunicera med alla delar av en organisation, från tekniker till CxO:er i storskaliga bolag.

Vad är din vision och strategi för företaget på kort och lång sikt? 

I det korta perspektivet skall vi fördjupa och bredda våra kundrelationer genom ökat fokus på företagsrelationer, kontakter, personliga relationer och nätverkande. 
Vi ska bli ett naturligt val för såväl seniora Managementkonsulter i sina karriärval som för storskaliga organisationer och bolag med komplexa utmaningar att vända sig till i sina ambitioner att utvecklas. 
Change of Lane präglas av sina erfarna, ambitiösa och drivna konsulter och den ambition att gemensamt kunna hitta lösningar på kundernas utmaningar. 
Kort sagt: vi skall vara en mycket attraktiv arbetsgivare och given samarbetsparter till våra kunder. 

Vilka åtgärder har du tänkt vidta för att stärka företagets konkurrenskraft? 

Vår konkurrenskraft stärks primärt av 3 initiativ: 

  • Utvecklandet av erbjudanden och best-practices för att lösa den typ av komplexa problem som typiskt uppstår i samband med digitaliserings- och effektiviseringsinitiativ. Det kan omfatta rådgivning och ledarskap runt Operationella Modeller. Styrning och uppföljning eller chefs- och nyckelkompetenser till förändringsarbete. 
  • Öka vår leveranskapacitet, vilket görs genom att rekrytera seniora profiler men också att fortsätta bygga upp ett kvalitetssäkrat underkonsultnätverk som skapar leveransdjup men också ökar leveransbredden i våra uppdrag. 
  • Vidareutveckla och förädla den organisatoriska modell som grundarna till Change of Lane tog fram för drygt ett år sedan som främjar entreprenörsdriv, utveckling och samverkan. 

Hur kommer du att främja och utveckla företagskulturen och samarbetsklimatet inom organisationen? 

Våra ledord är Omtänksamma, Professionella, Engagerade och Nyfikna (O P E N) och det anser jag är en bra grund för att beskriva hur en vänlig och samtidigt konkurrenskraftig konsultorganisation skall agera och verka på marknaden.  

Vilka områden ser du som företagets styrkor, och hur tänker du bygga vidare på dem? 

Företages största styrka är våra engagerade, erfarna och drivna konsulter med chefs- och specialistkompetens. Men nästan lika viktigt är det know-how samt struktur- och erfarenhetskapital som finns i bolaget som hela tiden utvecklas och anpassas till en ständig föränderlig omvärld. 

Vilka utmaningar ser du för företaget i den nuvarande marknadssituationen? 

I dagens konjunktur är det lättare att hitta talangfulla managementkonsulter men det är lite mer utmanande vad gäller efterfrågan, framför allt då i Stockholmsområdet. Å andra sidan är vi kända för att arbeta med alla typer av förändringar, såväl när man behöver konsolidera som att utveckla sina verksamheter. Därför är vi bra positionerade nu och framåt. 

En större utmaning är att marknaden är väldigt inköpsstyrd och därigenom CV- och resursorienterad, som gör att det för ensidigt fokuseras mot konsultprofiler och cv-krav. Konsulter måste ha omfattande erfarenhet, men utan det struktur- och erfarenhetskapital som många managementkonsultbolag och specialistbolag kan tillföra, riskerar kunderna att inte kunna realisera nyttan av förändringsarbetet. 

Vilka nya marknader eller branscher ser du som potentiella tillväxtområden för företaget? 

Bolaget har god potential att utvecklas inom Stockholmsområdet primärt men då våra kunder ofta är internationella ser jag att leveransförmåga utanför Stockholm och Sverige kommer att bli allt mer efterfrågat. 

Hur kommer du att arbeta för att attrahera och behålla talangfulla medarbetare inom organisationen? 

Vi vill hitta konsulter som vill vara med på vår utvecklingsresa genom att erbjuda konkurrenskraftiga villkor, kompetens- och erfarenhetsnätverk och genom att erbjuda utmanande och utvecklande uppdrag. 

Vilken roll ser du för teknik och digitalisering i företagets framtid och hur kommer du att ta till vara dessa möjligheter? 

Med moderna tekniker baserade på bl.a. molntjänster och AI som vi själva börjat att nyttja i vår affär, kan vi utveckla Change of Lane och våra erbjudanden och samtidigt bygga ytterligare förmåga att stärka våra kunders verksamheter så att de kan möta sina utmaningar med moderna och effektiva verktyg. 

Hur tänker du främja innovation och kreativitet inom företaget? 

Det främjas genom kreativa forum och dialoger samt även delvis av incitament kopplade till innovation. 

Vilka åtgärder kommer du att vidta för att säkerställa hållbarhet och samhällsansvar i företagets verksamhet? 

Change of Lane strävar efter att minimera vårt miljömässiga footprint och vara en föregångare inom CSR-området, såväl inom bolaget som för våra kunder. 

Vad ser du mest fram emot i din nya utmaning? 

Det är en ära och glädje att få jobba med så talangfulla kollegor med det engagemang och driv de visar för att utveckla sig själva, Change of Lane och våra kunders verksamhet.