Change of Lane fortsätter vår tillväxt med att rekrytera ytterligare en managementkonsult.

Malin är en erfaren IT managementkonsult som drivs av att få verksamhet och IT att samverka. Hon har en bakgrund inom IT och telekom i globala företag som exempelvis Telia, HP och Tieto där hon haft roller inom affärsutveckling, projekt- och produktledning.

Malin har lång erfarenhet av sourcing och governance både från leverantörs- och upphandlarsidan av IT services (mjukvara, drift och konsulttjänster).

Hon har arbetat med tjänstepaketering av både IT och telekomtjänster med tillhörande SLA där utgångspunkten varit verksamhetens behov. Genomgående har Malin arbetat med förändringshantering som varit en nyckelfaktor i att skapa en bestående förändring.