fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com

Vad händer hos oss

"5. Transparens och spårbarhet Konsumenterna blir alltmer medvetna om att deras personliga information är värdefull och kräver att företagen uppvisar en god etik. Samtidigt skärps kraven på myndigheterna. https://buff.ly/33ZtQdv" /JonasJaani

Digitaliseringen av sjukvård och omsorg i Sverige kommer i många fall innebära stora förändringar i våra arbetssätt och hur vi möter patienter. #digitalisering #ehälsa #välfärdsteknik #innovation
https://pos.li/2dupnx

Datainspektionen publicerar nu en rapport över de personuppgiftsincidenter som anmälts till myndigheten under perioden januari–september 2019. Antalet incidentanmälningar har ökat med närmare 30 procent jämfört med samma period förra året. #gdpr https://bit.ly/2KakwMm

E-legitimation används allt mer när myndigheter och kommuner digitaliserar men få lever upp till eIDAS-förordningen. Detta är några av de iakttagelser som gjorts i årets enkätundersökning E-legitimering inom den offentliga förvaltningen.
https://www.digg.se/nyheter--publikationer/nyheter/e-legitimation-anvands-allt-mer-nar-myndigheter-och-kommuner-digitaliserar

Granskning klar av brottsbekämpande myndigheter. Enligt brottsdatalagen ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning över de register och behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. Förteckning över rättsliga grund och syfte. #gdpr https://bit.ly/2NPskEl

Load More...