BLI EN AV OSS

MANAGEMENTKONSULT

Brinner du för förändring?

Vi vill bli fler. Vår kompetens, kunskap och erfarenhet bottnar i eget arbete med det vi kallar IT-management. IT-management fokuserar på hur den operationella modellen formas utifrån leverans, organisering, styrning samt processer och metoder. 

Vi har egen omfattande erfarenhet av ledning inom området och arbetar med förändring för att tillsammans med våra kunder nå resultat.

Vi söker dig med viss eller djup erfarenhet inom vårt kompetensområde. Har du dessutom någon erfarenhet av försäljning av IT-tjänster inom IT-management är det ett plus men inte något krav.

Våra värderingar!

Omtänksamma – vi bryr oss om varandra och vår närmiljö
Professionella – vi utför ett arbete som vi är stolta över
Engagerade – vi tar ett personligt ansvar för att vi tillsammans med våra kunder skall lyckas
Nyfikna – vi söker ny kunskap och erfarenhet samt sätt att applicera dem i praktiskt arbete

Medarbetare

Våra erfarna konsulter

Håkan Erlingsson

IT Managementkonsult

Fredrik Lundberg

IT Managementkonsult

Janne Granström

IT Managementkonsult

Malin Lindh

IT Managementkonsult

Göran Herwin

IT Managementkonsult

Anders Brinck

COO/IT Managementkonsult

Hans Bergetoft

VD och partner

Tomas Zarnoczy

CFO och partner

David Hagdahl

IT Managementkonsult

David Ng

IT Managementkonsult