fbpx
+46-8-6786700
info@changeoflane.com

Dynamisk regelefterlevnad av GDPR som tjänst

Vi har skapat en ny tjänst som vi kallar

Varför då?

Hur säkerställer ni dynamisk regelefterlevnad i IT-miljön?

  • Vet ni om ni har en dynamisk regelefterlevnad?
  • Vet ni status på era GDPR-aktiviteter?

Vi kan nu erbjuda er en tjänst där vi tar fram ett nuläge + alla de aktiviteter och beslut ni måste prioritera för att uppnå en högre regelefterlevnad i organisationen. Att vi kallar den dynamisk är för att regelefterlevnad, verkligen är något som ändrar sig över tiden och inte är statiskt.

Resultat av tjänsten

Resultatet presenteras, i en rapport, med en tydlig struktur med jämförbarhet som visualiserar nytta, risker och tidsperspektiv.

  1. Första sidan i rapporten är en grupperad sammanställning av vilka effekter som skall uppnås. I rapporten är de grupperade i Nytta, Effektivitet, Kvalitet och Risk och har en tydlig markering för framfart och måluppfyllnad.
  2. Andra sidan är en visualisering av såväl nuläge som önskat läge i mognadstrappan för regelefterlevnad. Hur ser förflyttningen ut över tiden?Har de aktiviteter som genomförs någon påverkan?
  3. Tredje sidan är en visualisering av prioriterade projekt så att de projekt som ger mest effekt genomförs först.   Diagramet visar komplexitet och tid för genomförande och underlättar då prioriteringen av projekt att genomföra.
  4. Fjärde sidan visar en sammanställning över alla aktiviteter och beslut som genomförs för att öka regelefterlevnaden.   Indelade i tidsperspektiven (kort, medel och längre) samt typen av projekt (styrning, mätning, koppling IT-verksamhet).
  5. Sista sidan visar en lista med det 12-områdesprogram som adresseras och omfamnar relevanta artiklar i förordningen och sammansatt ger en helhetsbild av regelefterlevnad.

Genomförande

Vi gör en kartläggning av ert nuläge med ett prioriterat underlag av aktiviteter att genomföra för att nå regelefterlevnad. Nyckelpersoner blir involverade och tilldelas personligt ansvar under resan. Exempel på roller som behöver bli involverade är; Personuppgiftsägare, Informationssäkerhet, DPO.

Tjänsten tar inledningsvis 2-3 månaders kalendertid för nuläge + prioriterade aktiviteter och sedan 2 dagar vid varje rapporttillfälle (en gång per halvår).

Vår metod

Dynamisk regelefterlevnad GDPR, är en tjänst som bygger på en metod utvecklad av BizImprover.
Önskar du läsa mer om hur BizImprover fokuserar på effektiva förändringar går det att läsa mer här: www.bizimprover.com

Kontakta oss

Vi kommer gärna och träffar er och förklarar närmare vad tjänsten kan göra för er verksamhet kontakta Jonas Olsson på telefon 0706300290 eller jonas.olsson@changeoflane.com.