Under 2018 har Change of Lane anställt två konsulter med lång yrkeserfarenhet inom finans och försäkring.

David Hagdahl är en erfaren IT- och affärskonsult med mer än 20 års erfarenhet. Han har fördjupad kunskap inom försäkringsbranschen, ledning av systemutveckling, e-handel, betalningslösningar och informationssäkerhet.
Han har innehaft seniora IT-roller exempelvis Service Delivery Manager. Han har arbetat som IT-chef och VD inom små- till mellanstora företag.

David har  försäkringsförmedlardiplom och har drivit sakförsäkringsförmedling med licens från Finansinspektionen. Hans bakgrund kombinerar tekniska roller med affärs- och företagsledning.

Janne Granström har mer 20 års erfarenhet av IT och varav 15 år inom försäkringsbranschen. Han har arbetat i roller som projektledare, programledare och linjechef och har gedigen teknisk bakgrund som chefsarkitekt med budgetansvar. Janne har lett projekt inom etablering av ny verksamhet, utbetalningssystem, skadereglering via internet och digitalisering.

De senaste åren har Janne varit huvudprojektledare för komplexa etableringar av internationella affärsverksamheter i Finland och i Frankrike.

Vill du veta mer om våra tjänster?
Kontakta oss på +46-8-6786700 eller info@changeoflane.com