12nov/21

Effektiv IT kräver rätt metoder och verktyg

Inom IT-branschen florerar en mängd företag som kan väldigt snarlika saker. Inom den gren som kallas management consulting verkar såväl stora som små specialiserade företag med den gemensamma nämnaren att man förser chefer och ledningen i bolag med styrmedel och analysverktyg för att kunna göra sin verksamhet mer lönsam och effektiv. 

17jun/21

Lean koncept långsiktigt och hållbart inom IT

Hållbar IT-organisering med Lean och ITIL.
För att begränsa omfånget något kommer jag kort diskutera två leanbegrepp som även används inom ITIL.